Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest tuleja obrotowa, będąca konstrukcyjną częścią składową cylindra aktywnego walcowego wytłaczarki ślimakowej, stosowanej do wytłaczania tworzyw polimerowych.Tuleja obrotowa charakteryzuje się tym, że jej wewnętrzne bruzdy przetwórcze wzdłużne mają ściśle określoną charakterystykę kształtową i wymiarową, zależną od wielu czynników, przede wszystkim materiałowych, technologicznych i eksploatacyjnych linii technologicznej wytłaczania. Bruzdy przetwórcze mają postać szczelin, otwartych z jednego boku i zamkniętych płytkimi bokami pochylonymi w kierunku środka bruzd lub bokami łukowymi. Głębokość boków pochylonych lub łukowych bruzd przetwórczych wynosi korzystnie od 0,05 do 0,3 grubości ścianki tulei obrotowej i szerokość korzystnie od 0,1 do 0,6 tej grubości]

Number of results: 1

items per page

Sikora, Robert Sikora, Janusz W. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2016 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information