Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest stop na osnowie kobaltu, zwłaszcza dla celów medycznych. Stop według wynalazku charakteryzuje się wysoką twardością po odpowiednich operacjach technologicznych, dobrą wytrzymałością zmęczeniową i odpornością na różne formy korozji. Stop jest dobrze przyswajalny przez organizm, a to dzięki dobrej pasywacji i zdolności do amopasywacji w płynach ustrojowych.]

Number of results: 1

items per page

Weroński, Andrzej (1938- ) Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 16.03.1988.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information