Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest stanowisko do modelowania drgań podłoża, znajdujące zastosowanie w badaniach dynamicznych obrabiarek \- do wyznaczania charakterystyk amplitudowo\-częstotliwościowych, oraz do badań wpływu wibroizolacyjnego posadowienia obrabiarek na dokładność obróbki]

Number of results: 1

items per page

Lutek, Kazimierz Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 17.03.1977.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information