Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest sposób zabezpieczania przed obrastaniem biologicznym oświetlonych powierzchni wewnętrznych budowli oraz naturalnych skał znajdujących się pod wodą, zwłaszcza ścian i den basenów, krytych pływalni i sztucznie oświetlonych grot. Dotychczas w przypadkach zarastania basenów kąpielowych stosuje się chlorowanie lub ozonowanie wody, a powstające mimo tego sady biologiczne usuwa się mechanicznie. W przypadku jaskiń i grot zabezpieczenie przed obrastaniem polega na czasowym wyłączeniu obiektów z ruchu turystycznego. Wadą stosowania chloru lub ozonu przy zabezpieczeniu przed obrastaniem biologicznym basenów jest i ch mała skuteczność, a mechaniczne usuwanie osadów jest uciążliwe, pracochłonne i kosztowne.]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information