Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania mieszanek mineralno\-asfaltowych. Dodatek zeolitu syntetycznego NaP1 w ilości 0,3\-1,0% pozwala na obniżenie temperatur technologicznych o 30°C, co wpływa na zmniejszenie zużycia energii, niższe koszty produkcji oraz zmniejszenie emisji związków niebezpiecznych oraz zachowanie własności fizykomechanicznych jak dla tradycyjnych mieszanek mineralno\-asfaltowych]

Number of results: 1

items per page

Woszuk, Agnieszka Franus, Wojciech Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2017 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information