Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania wersenianu sodowo\-żelazowego. Dotychczas w technice znany jest z polskiego opisu patentowego nr 115918 sposób otrzymywania wersenianu sodowo\-żelazowego polegający na roztwarzaniu elektrochemicznym żelaza metalicznego w roztworze soli sodowych kwasu wersenowego, powstałą sól żelazawą utlenia się z jednoczesną krystalizacją wersenianu sodowo\-żelazowego i oddziela ługi pokrystaliczne zawracając je do elektrolizera.]

Number of results: 1

items per page

Ratajewicz, Zbigniew Sawa, Józef Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 31.12.1985.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information