Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest sposób ochrony wysadzinowego podłoża konstrukcji jezdni drogowej przed wodą z pobocza, zabezpieczający jezdnię przed wysadzinami w okresie zimy.]

Number of results: 1

items per page

Kukiełka, Jan Misztal, Zdzisław Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 20.02.1984.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information