Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest sposób koagulacji zanieczyszczeń polegający na dodawaniu do wody koagulanta w obecności czynnika przyspieszającego]

Number of results: 1

items per page

Pollo, Iwo Bańkowska, Joanna Oleszczyński, Bogdan Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 30.12.1986.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information