Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do wytwarzania asfaltu modyfikowanego za pomocą dicyklopendienu w kolumnie homogenizacyjnej. Urządzenie według wynalazku składa się z kolumny homogenizacyjnej, która podłączona jest do zbiornika przewodem podawczym z pompą i króćcem, zaś kolumna homogenizacyjna składa się z ustawionych pionowo segmentów, w których umieszczone są naprzemiennie w kolejnych segmentach rury przelewowe tak, że górny koniec wlewowy rury przelewowej znajduje się w górnej części segmentu wyższego, zaś dolny koniec wylewowy rury przelewowej umieszczony jest w dolnej części segmentu niższego, natomiast w dolnym segmencie znajduje się rura przelewowa, której górny koniec wlewowy znajduje się w górnej części dolnego segmentu zaś dolny koniec wylewowy rury połączony jest ze zbiornikiem, natomiast wewnątrz kolumny homogenizacyjnej umieszczona jest pionowo koncentrycznie rura podawcza, której dolny koniec połączony jest w dolnej części kolumny homogenizacyjnej z przewodem podawczym, a górny koniec rury podawczej doprowadzony jest do dolnej części górnego segmentu kolumny homogenizacyjnej, przy czym kolumna homogenizacyjna i zbiornik posiadają po stronie zewnętrznej płaszcz grzejny]

Number of results: 1

items per page

Pawłowski, Lucjan Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

2014 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information