Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do pomiaru temperatury tarcia warstwy wierzchniej i urządzenie do stosowania tego sposobu, mający zastosowanie, szczególnie w budowie urządzeń do badania zużycia i tarcia]

Number of results: 1

items per page

Korniluk, Wiktor Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 09.07.1975.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information