Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do otrzymywania oleju do produkcji paliw płynnych. Urządzenie składa się z ogrzewanego ekstraktora ślimakowego, hermetycznego zbiornika, destylatora i brykieciarki. Po wialni zamontowany jest śrutownik z wylotem do ekstraktora ślimakowego z wlotem zasilającym na około 1\/4 długości przed końcem, zaś od strony zasilania śrutą przewód syfonowy na ekstrakt dochodzi do kolumny destylacyjnej, której chłodnica złaczona jest z ekstraktorem, zaś dolny odpływ ze zbiornikiem hermetycznym na suchy olej. Wylot ekstraktora połączony jest przenośnikiem z suszarką, a wylot suszarki połączony jest z brykieciarką. Otrzymany olej jest surowcem do produkcji paliw ekologicznych znanymi metodami przetwarzania gliceroli na estry metylowe, etylowe bądź propylowe.]

Number of results: 1

items per page

Sawa, Józef Hys, Lech. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Skrynicki, Wiesław. Oprac.

Zgłoszono 03.07.2002.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information