Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest sposób i układ ciągłego, zdalnego pomiaru stopnia oszronienia instalacji chłodniczych szczególnie parowaczy \- umieszczonych w komorach chłodniczych i inicjacji cyklu ich odszraniania.]

Number of results: 1

items per page

Sławiński, Zenon Sławiński, Janusz Wyższa Szkoła Inżynierska Lublin. Uprawniony z patentu

Zgłoszono 21.08.1975.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information