Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest sposób dogniatania uzębień kół zętatych oraz narzędzia do dogniatania.]

Number of results: 1

items per page

Cylc, Ryszard Dziubiński, Franciszek Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 15.06.1974.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information