Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest sposób docierania przegubów kulistych zwłaszcza za pomocą proszku ściernego]

Number of results: 1

items per page

Lutek, Kazimierz Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 22.03.1979.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information