Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest sposób badania odporności na korozję naprężeniową austenitycznych stali nierdzewnych, odznaczających się niską granicą plastyczności umownej.]

Number of results: 1

items per page

Tendaj, Bogusław Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 12.05.1977.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information