Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest sposób automatycznego zesprzęglania elektromagnetycznych sprzęgieł, zwłaszcza zębatych i kłowych, automatycznie podczas ich obrotowego ruchu jałowego lub roboczego lub podczas postoju.]

Number of results: 1

items per page

Tomaszewicz, Zygmunt Szcupak, Marek Klejnowski, Jerzy Cieszewski, Janusz Wyższa Szkoła Inżynierska Lublin. Uprawniony z patentu

Zgłoszono 28.02.1973.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information