Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest sposób, który umożliwia w jednym zabiegu roboczym bezselekcyjny dobór elementów, zwłaszcza pierścieni niezbędnych do montażu łożyska tocznego. Sposób ten znajduje zastosowanie szczególnie w produkcji łożysk tocznych, o pełnej mechanizacji procesu montażowego]

Number of results: 1

items per page

Sońta, Marian Kolczyński, Henryk Wyższa Szkoła Inżynierska Lublin. Uprawniony z patentu

Zgłoszono 30.08.1973.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information