Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest rura podajnikowa, wyposażona w urządzenie do bezhałaśliwego prowadzenia materiału prętowego w automatach i tokarkach rewolwerowych.]

Number of results: 1

items per page

Słoniec, Stefan. Kuźmicki, Kazimierz. Wyższa Szkoła Inżynierska Lublin. Uprawniony z patentu

Zgłoszono 30.05.1972.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information