Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest rotametr służący do pomiaru natężenia przepływu gazów o dużej wilgotności i temperaturze wyższej, od temperatury otoczenia.]

Number of results: 1

items per page

Sławiński, Zenon Wyższa Szkoła Inżynierska Lublin. Uprawniony z patentu

Zgłoszono 28.05.1976.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information