Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do stykowego pomiaru mikrowielkości liniowych, mający zastosowanie w metrologii a zwłaszcza jako zespół pomiarowy wbudowany w zespół urządzenia roboczego]

Number of results: 1

items per page

Korniluk, Wiktor Wyższa Szkoła Inżynierska Lublin. Uprawniony z patentu

Zgłoszono 31.12.1975.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information