Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest promieniowy hamulec ydrauliczny, w którym woda odgrywa rolę czynnika pośredniczącego w amianie energii mechanicznej na cieplną. Cechą charakterystyczną hamulca promieniowego jest osiowy napływ i promieniowy wypływ wody z wirnika]

Number of results: 1

items per page

Długołęcki, Ryszard Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 14.10.1978.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information