Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest płyta zespolona stalo\-betonowa, znajdująca zastosowanie w konstrukcjachinżynierskich zwłaszcza w pomostach mostów.]

Number of results: 1

items per page

Grycz, Jerzy Marian Olędzki, Edward Nurek, Wiesław Sadura, Wiesław Wyższa Szkoła Inżynierska Lublin. Uprawniony z patentu

Zgłoszono 07.05.1976.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information