Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest określenie stanu technicznego maszyn tłokowych, zwłaszcza silników spalinowych czterosuwowych, bez ich rozbierania, na podstawie zasysanych ze skrzyni korbowej gazów, przedmuchiwanych przez nieszczelności między tłokiem a cylindrem. Przedmiotem wynalazku jest również układ urządzeń do stosowania tego sposobu. Sposób określenia stanu technicznego maszyn tłokowych jak i układ urządzeń do stosowania tego sposobu s\!anowią ulepszenie znanej i stosowanej metody, wynikającej z patentu poIskiego nr 64767. Sposób określania stanu technicznego maszyn tłokowych znajduje zastosowanie w diagnostyce silników i przy pracach badawczych z tej dziedziny.]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information