Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest miernik parametrów charakterystycznych obiegu histerezy próbek materiałów magnetycznych, znajdujący zastosowanie zwłaszcza przy badaniu własności pokryć galwanicznych.]

Number of results: 1

items per page

Ratajewicz, Zbigniew Szlemińska, Ludmiła Sawa, Józef Waniczek, Henryk Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 18.08.1978.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information