Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest magnetyczny przemiennik częstotliwości i liczby faz przeznaczony do potrajania częstotliwości i równoczesnej zmiany liczby faz z jednej na trzy, który może znaleźć zastosowanie zwłaszcza do zasilania trójfazowych silników asynchronicznych wysokoobrotowych z jednofazowego źródła napięcia przemiennego.]

Number of results: 1

items per page

Nafalski, Andrzej (1948- ) Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 28.12.1983.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information