Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest magnetyczny powielacz częstotliwości typu transformatorowego o trzech wartościach częstotliwości wyjściowej, który umożliwia uzyskanie trzy\-, pięcio\- i siedmiokrotnego zwielokrotnienia częstotliwości napięcia.]

Number of results: 1

items per page

Janowski, Tadeusz (1933- ) Nafalski, Andrzej (1948- ) Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 06.07.1976.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information