Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest magnetyczny potrajacz częstotliwości o małej zmienności napięcia, typu transformatorowego, z wewnętrznym sprzężeniem zwrotnym, zwłaszcza do pracy na zmienne obciążenie.]

Number of results: 1

items per page

Janowski, Tadeusz \d (1933- ). Nafalski, Andrzej \d (1948- ). Wyższa Szkoła Inżynierska Lublin. Uprawniony z patentu

Zgłoszono 18.04.1973.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information