Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest magnetyczny potrajacz częstotliwości i liczby faz przeznaczony do potrajania częstotliwości i równoczesnej zmiany liczby faz z jeden na trzy, który może znaleźć zastosowanie zwłaszcza do zasilania trójfazowych silników asynchronicznych wysokoobrotowych z jednofazowego źródła napięcia przemiennego oraz jako element układu zapewniającego awaryjne zasilanie trójfazowe ze źródła napięcia stałego w przypadku zaniku napięcia w sieci.]

Number of results: 1

items per page

Nafalski, Andrzej Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 18.10.1985.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information