Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest magnetyczny podwajacz częstotli\!wości z wejściami i wyjściem trójfazowym, przemaczony do zasilania odbiorników trójfazowych, zwłaszcza silników asynchronicznych]

Number of results: 1

items per page

Nafalski, Andrzej Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 21.12. 1983.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information