Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest kriomaszyna homopolarna tarczowa zwłaszcza prądu stałego.]

Number of results: 1

items per page

Skwarna, Jan. Wyższa Szkoła Inżynierska Lublin. Uprawniony z patentu

Zgłoszono 08.03.1974.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information