Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest kompleksowy sposób pomiaru przewodzenia, przejmowania i przenikania ciepła oraz urządzenie do stosowania tego sposobu mające zastosowanie w laboratoriach badawczych i przemysłowych laboratoriach kontrolnych]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information