Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest eposób wykonania elementów budowlanych strunobetonowych i urządzenie do wykonywania elementów strunobetonowych.]

Number of results: 1

items per page

Król, Mieczysław Mames, Jakub Drożak, Kazimierz Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 17.03.1979.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information