Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest dynamometr do pomiaru trzech składowych sił. Dotychczas w technikach pomiarowych do pomiaru trzech składowych znacznych sił stosowane były dynamometry tensometryczne z połączeniami przegubowymi. Przy pomiarach trzech składowych sił przy stosowaniu dynamometrów zwierających przeguby oddzielające od siebie ramiona kolumny pomiarowe nie uzyskuje się dostatecznej dokładności pomiarów, a uzyskiwane wyniki obarczone są znacznymi błędami wynikającymi z oporów tarcia w przegubach]

Number of results: 1

items per page

Ostapiuk, Ryszard Gębicki, Zbigniew Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 21.08.1985.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information