Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest czujnik tensometryczny hermetyczny przeznaczony do pomiarów naprężeń w rurociągach kopalnianych narażonych na wpływy atmosferyczne i wodę kapiącą.]

Number of results: 1

items per page

Ostapiuk, Ryszard Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 15.08.1985.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information