Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest czujnik prędkości obrotowej z hamulcem, posiadający wirnik, oś wirnika, magnes trwały i drut czujnika. Charakteryzuje się on tym, że składa się z wirnika, korzystnie w kształcie walca, w którego osi umieszczona jest oś wirnika. Na obrzeżu wirnika znajduje się co najmniej jeden magnes trwały umieszczony w taki sposób, że oś wirnika należy do płaszczyzny wyznaczonej przez linie międzybiegunowe pomiędzy biegunami magnesu trwałego. Co najmniej jeden odcinek drutu czujnika ułożony jest w taki sposób, że w położeniu ustalonym wirnika leży w pobliżu linii międzybiegunowej i w płaszczyźnie wyznaczonej przez linię międzybiegunową, pomiędzy biegunami magnesu trwałego wirnika]

Number of results: 1

items per page

Filipek, Przemysław Nowicki, Maciej Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2019 (wyd. cyfrowe i oryginalne)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information