Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest broń myśliwska śrutowa o gazowym skupieniu śrucin.]

Number of results: 1

items per page

Skwarna, Jan. Wyższa Szkoła Inżynierska Lublin. Uprawniony z patentu

Zgłoszono 05.11.1975.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information