Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest żeliwo sferoidalne perlityczne, znajdujące zastosowanie w odlewach o wysokiej wytrzymałości.]

Number of results: 1

items per page

Fidecki, Mikołaj Gut, Henryk Maliszewski, Antoni Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 18.12.1980.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information