Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazklu jest urządzenie do formowania poziomych monolitycznych przegród budowli, składane i przewoźne.]

Number of results: 1

items per page

Zarębski, Włodzimierz Rukasz, Roman Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 24.06.1983.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information