Filters

Search for: [Description = Przedmiotem niniejszego wynalazku jest przyrząd przeznaczony do określania odporności płodów rolnych na uszkodzenia mechaniczne, powstające zwłaszcza przy wydobywaniu roślin okopowych z gleby.]

Number of results: 1

items per page

Lutek, Kazimierz Haman, Janusz Zdanowicz, Andrzej Wyższa Szkoła Inżynierska Lublin. Uprawniony z patentu

Zgłoszono 16.03.1973.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information