Filters

Search for: [Description = Proteza ucha środkowego o zmiennej długości charakteryzuje się tym, że składa się z segmentów, które połączone są ze sobą na stałe za pomocą tulei, przy czym każdy z segmentów składa się z prętów w ilości od 2 do 6. Proteza ucha wykonana jest z materiału z pamięcią kształtu]

Number of results: 1

items per page

Rusinek, Rafał Warmiński, Jerzy Adam Szymański, Marcin Kozik, Krzysztof Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2018 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information