Filters

Search for: [Description = Pantograf przestrzenny prosty składa się z belek o jednakowych długościach. Na każdej z belek w części środkowej znajduje się przegub środkowy, a na obu ich końcach znajdują się przeguby końcowe. Pierwsza belka połączona jest przegubami końcowym na obu końcach z drugimi belkami od strony wewnętrznej. Każda pierwsza belka połączona jest w części środkowej przegubem środkowym z większym łącznikiem w częściach środkowych ścianek bocznych, zaś każda druga belka połączona jest w części środkowej przegubem środkowym z mniejszym łącznikiem w częściach środkowych ścianek bocznych. Zewnętrzny obrys łączników posiada kształt figury geometrycznej płaskiej. Wysokość figury łącznika jest równa wysokości figury łącznika pomniejszonej o grubość belki od strony każdego z boków figury łącznika⟨uage=pl]

Number of results: 0

No results. Change search criteria.

This page uses 'cookies'. More information