Filters

Search for: [Description = Organ urabiający kombajnu węglwego znamienny tym, że składa się z trzech tarcz frezujących umieszczonych na wspólnym wale, z których dwie pomocnicze ustawione są równolegle i połączone z wałem poprzez półosie, a pomiędzy nimi znajduje się trzecia giówna tarcza usytuowana prostopadle do nich, przy czym tarcze są żbrojone nożami rozmieszczonymi z jednakową podziałką na obwodzie i zamocowane promieniowo do tarcz, zaś tarcza główna sprzęgnięta jest z tarczami pomocniczymi mechanicznie, natomiast wał tarczy głównej jest zbrojony na tworzącej nożami a półosie tarcz pomocniczych są wyposażone w łupacze]

Number of results: 1

items per page

Ostapiuk, Ryszard Dadas, Jan Uchnast, Jerzy Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 10.08.1989.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information