Filters

Search for: [Description = Opisano stop eutektyczny o wysokiej odporności na zużycie zawierający żelazo, mangan, węgiel i bor, który charakteryzuje się tym, że zawiera dodatkowo krzem, nikiel i chrom. Wagowa zawartość manganu wynosi 3,1\-14%, węgla 1,6\-3,2%, boru 1,85\-2,3%, krzemu 1,9\-2,7%, niklu 8,25\-17,7%, chromu 10,5\-16,25%, resztę stanowi żelazo i dopuszczalne zanieczyszczenia w ilości do 0,025%]

Number of results: 1

items per page

Pašečko, Mihajlo Ìvanovič Dziedzic, Krzysztof Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

2015 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information