Filters

Search for: [Description = Narzędzie spiralno\-śrubowe do walcowania skośnego kuł składające się ze stopniowego walca, w skład którego wchodzi czop napędowy, czopy łożyskowe oraz stożkowy walec roboczy, charakteryzuje się tym, że na stożkowym walcu roboczym od strony przeciwnej do czopa napędowego znajduje się redukcyjna powierzchnia wejściowa o długości, która posiada stożkowy kształt o stałym kącie rozwarcia następnie za redukcyjną powierzchnią wejściową znajduje się stożkowa powierzchnia robocza o długości i stałym kącie rozwarcia, na której od strony redukcyjnej powierzchni wejściowej znajduje się klinowy występ śrubowy, o stałym kącie rozwarcia i pochylenia powierzchni bocznych, stopniowo zwiększających swoją wysokość i szerokość, zaś za klinowym występem śrubowym znajdują się kształtowe występy śrubowe, o wklęsłych powierzchniach bocznych, które tworzą wykrój w kształcie walcowanych kul o promieniu równym kształtowanej kuli, przy czym kształtowe występy śrubowe stopniowo zwiększają swoją szerokość i wysokość, zaś za kształtowymi występami śrubowymi znajduje się walcowa powierzchnia wyjściowa o stałej długości. Na końcowym kształtowym występie śrubowym, znajduje się dodatkowy występ rozdzielający ukształtowane kule od półfabrykatu. Na powierzchniach bocznych klinowego występu śrubowego, znajdują się nacięcia]

Number of results: 1

items per page

Pater, Zbigniew Tomczak, Janusz (inżynier) Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

2016 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information