Filters

Search for: [Description = Narzędzie spiralne do walcowania poprzecznego kul, składające się z tarczy oraz piasty, charakteryzuje się tym, że na powierzchni czołowej tarczy, w pobliżu zewnętrznej średnicy, znajduje się klinowy występ spiralny o stałym kącie rozwarcia i pochylenia wysokość i szerokość, zaś za klinowym występem spiralnym znajdują się kształtowe występy spiralne o wklęsłych powierzchniach bocznych, które tworzą wykrój w kształcie walcowanych kul o promieniu równym promieniowi kształtowanej kuli, przy czym kształtowe występy spiralne stopniowo zwiększają swoją szerokość i wysokość, zaś na końcowym kształtowym występie spiralnym znajduje się dodatkowy występ, rozdzielający ukształtowane kule od półfabrykatu, natomiast za końcowym kształtowym występem spiralnym, w osi tarczy, znajduje się otwór o średnicy większej od średnicy kształtowanych kul. Na powierzchniach bocznych klinowego występu spiralnego znajdują się nacięcia technologiczne]

Number of results: 1

items per page

Pater, Zbigniew ; Tomczak, Janusz Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2016 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 14.05.2012 ; Zgłoszenie ogłoszono 25.11.2013 BUP 20/13 ; Opublikowano 31.05.2016 WUP 05/16.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information