Filters

Search for: [Description = Narzędzie do walcowania poprzecznego wyrobów typu kula, charakteryzuje się tym, że posiada kształt walca, na obwodzie którego, równolegle do siebie, w odległości większej od średnicy kształtowanej kuli, wykonane są bruzdy pierścieniowe o zarysie walcowanej kuli, przy czym występy rozdzielające bruzdy pierścieniowe mają zakończenie utworzone przez powierzchnie stożkowe o tworzącej prostej, przecinające się pod kątem. Występy rozdzielające bruzdy pierścieniowe mają zakończenie utworzone przez powierzchnie stożkowe o tworzącej wklęsłej. Występy rozdzielające bruzdy pierścieniowe mają zakończenie utworzone przez powierzchnie stożkowe o tworzącej wypukłej. Występy rozdzielające bruzdy pierścieniowe mają zakończenie zaokrąglone promieniem R]

Number of results: 1

items per page

Pater, Zbigniew \d (1965- ) Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

2015 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information