Filters

Search for: [Description = Mieszanka kompozytowa do nawierzchni drogowych zawierająca destrukt z frezowania warstw asfaltowych nawierzchni oraz zaprawę cementowo\-piaskową charakteryzuje się tym, że ma destrukt z frezowania nawierzchni asfaltowych w ilości 70% ÷ 80% wagowo składu mieszanki, korzystnie 77%, zaprawę cementowo\-piaskową w ilości ≥ 20% wagi mieszanki, korzystnie z cementem 52,5, wodą dodaną w ilości optymalnej według zmodyfikowanej metody Proctora i miał gumowy 0 ÷ 2 mm z recyklingu opon samochodowych w ilości do 4% wagowych oraz zawiera zbrojenie rozproszone w ilości do 5% wagi mieszanki, korzystnie z włókien węglowych lub bazaltowych o długości do 5 cm]

Number of results: 1

items per page

Kukiełka, Jerzy Kukiełka, Jan (budownictwo) Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

2016 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information