Filters

Search for: [Description = Metoda wydłużania protezy ucha środkowego charakteryzuje się tym, że do części środkowej protezy umieszczonej w uchu środkowym pacjenta, wykonanej ze stopu niklu z tytanem dostarcza się miejscowo wiązkę strumienia ciepła o energii w zakresie od 30 do 50 mJ, w czasie od 0.5 s do 2 s po czym następuje pomiar długości protezy]

Number of results: 1

items per page

Rusinek, Rafał Warmiński, Jerzy Adam Szymański, Marcin Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2018 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information