Filters

Search for: [Description = Magnetyczny generator tarczowy szeregowy składa się z tarczy, która posiada w środkowej części oś, a na zewnętrznym obwodzie tarczy znajdują się zamocowane magnesy robocze w liczbie parzystej, ułożone na przemian biegunami przeciwnymi, rozmieszczone o jednakowy kąt, które współpracują z nieruchomymi rdzeniami cewek. Na obwodzie pomiędzy magnesami roboczymi a osią tarczy znajdują się zamocowane magnesy odpychające, w liczbie parzystej, ułożone biegunami jednoimiennymi, które współpracują z magnesem regulującym, ustawionym biegunem jednoimiennym względem magnesu odpychającego. Magnes regulujący jest regulowany przesuwnie w kierunku magnesu odpychającego. Na średnicach tarczy zamocowane są szeregowo od osi na zewnątrz tarczy magnesy odpychające i magnesy]

Number of results: 1

items per page

Filipek, Przemysław Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2017 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information