Filters

Search for: [Description = Kształtownik trzywarstwowy polimerowo\-drzewny, otrzymywany w procesie współwytłaczania mikroporującego, charakteryzuje się tym, że składa się z trzech warstw\: warstwy zewnętrznej litej, warstwy środkowej mikroporowatej i warstwy wewnętrznej litej, z których warstwa zewnętrzna lita i warstwa wewnętrzna lita wytworzone są z poli\(chlorku winylu\) nieplastyfikowanego i mączki drzewnej. Warstwa środkowa mikroporowata wytworzona jest z poli\(chlorku winylu\) nieplastyfikowanego mikrosfer polimerowych. Sposób wytwarzania kształtownika trzywarstwowego polimerowo\-drzewnego, charakteryzuje się tym, że do trzech układów uplastyczniających wytłaczarek posiadających cztery strefy grzejne, połączonych z głowicą wytłaczarską, dostarcza się tworzywo, przy czym do układu pierwszego i układu trzeciego zasypuje się poli\(chlorek winylu\) nieplastyfi kowany i mączkę drzewną, zaś do układu drugiego zasypuje się poli\(chlorek winylu\) nieplastyfi kowany i mikrosfery polimerowe]

Number of results: 1

items per page

Tor-Świątek, Aneta Garbacz, Tomasz Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2018 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information